Privacyverklaring voor Meyer Noise Control

1. Inleiding

Meyer Noise Control, gevestigd aan Postbus 80, 5070 AB Udenhout, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Meyer Noise Control,
Postbus 80,
5070 AB Udenhout,
Mob: 06 46 120 881
info@meyernoisecontrol.nl

2. Persoonsgegevens die wij verwerken

Meyer Noise Control verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Meyer Noise Control verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Meyer Noise Control analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

4. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Meyer Noise Control bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • (Categorie) persoonsgegevens: Bewaartermijn
 • Adres: Tot 7 jaar na laatste bestelling
 • etc.

5. Delen van persoonsgegevens met derden

Meyer Noise Control verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

6. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Meyer Noise Control gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Meyer Noise Control gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit.

Voor een volledige beschrijving van hoe we cookies gebruiken en welke data ze verzamelen, verwijzen we u naar ons cookiebeleid.

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Meyer Noise Control.

Als u wilt gebruikmaken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of als u andere vragen/opmerkingen heeft over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@meyernoisecontrol.nl.

8. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Meyer Noise Control neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via info@meyernoisecontrol.nl.